ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

ATV MEDIA - Tư vấn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

03/05/2017    4.72/5 trong 7 lượt 
ATV MEDIA - Tư vấn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu
Để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận mời các bạn đọc xem bài viết bên dưới để hiểu rõ hơn về hồ sơ thủ tục đăng ký nhãn hiệu chứng nhận.

1. Thủ tục và thời gian đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

- Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký một nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 13-16 tháng.
- Trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.
- Theo quy định, quy trình thẩm định đơn nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau:

2. Thẩm định hình thức:

- Đơn sẽ được thẩm định về hình thức xem có đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức không, ví dụ như Người Nộp Đơn đã nộp đủ các tài liệu cần thiết chưa, phân nhóm các sản phẩm/dịch vụ có chính xác không… 
- Kết quả của thẩm định hình thức sẽ có trong vòng 1 đến 2 tháng kể từ khi nộp đơn và Cục SHTT sẽ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và gửi cho Người Nộp Đơn.

3. Công bố Đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp:

- Đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp với mục đích xem có bất kỳ bên thứ 3 nào phản đối đơn hay không và sau đó đơn được chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung.
- Thẩm định nội dung (9-10 tháng)
- Mục đích của giai đoạn này là xem xét xem nhãn hiệu xin đăng ký có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của pháp luật không.
- Nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Người Nộp Đơn;
- Nếu nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, thì Cục SHTT sẽ ra Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung (từ chối) và Người Nộp Đơn có 02 tháng để trả lời Thông báo này.

4. Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

- Nếu Đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ ra Thông báo cấp bằng và Người nộp đơn có nghĩa vụ phải nộp lệ phí cấp bằng trong thời hạn là 1 tháng kể từ ngày thông báo. 
- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp cho người nộp đơn trong vòng 1-2 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp bằng.

5. Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

- Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu.
- Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu.
- Các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu.
- Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu.
- Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu có”
- Tài liệu chứng minh tư cách người nộp đơn.

6. Phạm vi công việc của ATV MEDIA bao gồm:

- Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận;
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận.
- Chuẩn bị Đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Khách hàng) và đi nộp Đơn tại Cục SHTT;
- Thông báo về việc nộp đơn với Khách hàng ngay sau khi nộp đơn;
- Nhận tất cả các Thông báo từ Cục SHTT liên quan đến đơn và thông báo đến Khách hàng;
- Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn (nếu có yêu cầu từ Cục SHTT);
- Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ);
- Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Khách hàng cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc bảo hộ nhãn hiệu;
- Tư vấn các quy chuẩn/tiêu chuẩn về chất lượng cho danh mục sản phẩm đăng ký của khách hàng (không bao gồm việc kiểm tra, đo lường, xác định các tiêu chuẩn, quy chuẩn này)
ATV Media