ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

Tiêu chuẩn ISO khác

  • Một số tiêu chuẩn quản lý khác

    Một số tiêu chuẩn quản lý khác

Ngoài các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế đang được áp dụng một cách phổ biến như ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO/IEC 17025, ATV Media còn cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo đối với các Hệ thống quản lý mới và các hệ thống quản lý đặc thù khác như ISO/IEC 17020, ISO 17021, ISO 16949, ISO 50001, ISO 14064, ATV luôn cam kết các giải pháp Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn
Công cụ quản lý - 5S
5S là phương pháp quản lý (sản xuất) theo phương pháp Nhật Bản, làm cơ sở cho các hệ thống và triết lý quản lý sản xuất như TPS, TQM và LEAN Manufacturing. Hiện nay 5S hiện diện tại tất cả các tổ chức theo đuổi và đạt được mô hình tổ chức đẳng cấp thế giới với mục đích chính là loại bỏ các lãng phí trong sản xuất, giảm thiểu các hoạt động không gia tăng giá trị, cung cấp một môi trường làm việc với tinh thần cải tiến liên tục, cải thiện tình trạng an toàn và chất lượng.
Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn OHSAS 18000 - Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
Một doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 sẽ cung cấp niềm tin rằng đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về sức khỏe nghề nghiệp và có khả năng cung cấp một môi trường làm việc an toàn, tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác, đến người lao động trong doanh nghiệp và nhân viên của nhà thầu
Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 17025 - Tiêu chuẩn phòng thử nghiệm
ISO/IEC 17025 (phiên bản mới nhất hiện nay là ISO/IEC 17025:2005) có tên gọi đầy đủ là Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories).
Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 13485 - Hệ thống quản lý an toàn thiết bị y tế
SO 13485 chỉ rõ các yêu cầu mà nhà sản xuất dụng cụ y khoa phải thực hiện trong hệ thống quản lý để phù hợp với các yêu cầu của ngành công nghiệp dụng cụ y khoa. Lấy ISO 9001 làm nền tảng, tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục được thay thế bằng việc đáp ứng các yêu cầu luật định và các yêu cầu cụ thể của khách hàng, quản lý rủi ro, và duy trì các quá trình hiệu quả, cụ thể là thiết kế, sản xuất và phân phối một cách an toàn các dụng cụ y khoa
Giới thiệu về ISO 15378 -  Tiêu chuẩn ISO cho sản xuất Bao bì dược phẩm (bao bì cấp 1 có xử lý) tại Việt Nam
ATV Media là Nhà tư vấn chuyên nghiệp, với uy tín đã được khẳng định trong lĩnh vực tư vấn Toàn diện Nhà máy Bao bì dược phẩm theo nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP bao bì đã xây dựng hoàn thiện và trở thành tổ chức cung cấp Giải pháp áp dụng ISO 15378:2011 cho các Doanh nghiệp sản xuất Bao bì dược phẩm (cấp 1, có xử lý) tại Việt Nam.
Tư vấn và Huấn luyện thực hành 5S / Visual control
5S & Quản lý trực quan là yếu tố nền tảng của mọi hoạt động tác nghiệp và sản xuất nhằm theo đuổi sự hiệu quả, minh bạch và ổn định trong quản lý hiện trường. Một chương trình thực hành 5S & Quản lý trực quan tốt là điều kiện tiên quyết trong thực thi chiến lược Tinh gọn hóa doanh nghiệp theo Lean Manufacturing. Dịch vụ Tư vấn, Huấn luyện 5S và Quản lý trực quan của P&Q Solutions luôn được đánh giá cao nhờ tính thực tiễn và khả năng tích hợp với các hoạt động quản lý hiện trường hằng ngày cho mục đích duy trì và cải tiến liên tục.
Giới thiệu tiêu chuẩn SA 8000 - Trách nhiệm xã hội cho người lao động
SA8000 là tiêu chuẩn đầu tiên được áp dụng để đánh giá các vấn đề trách nhiệm xã hội. Tiêu chuẩn này được xây dựng theo cấu trúc tiêu chuẩn ISO 9001/ISO 14001, các Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tuyên bố Liên Hiệp Quốc về Quyền Con Người và Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em. Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA8000 được công nhận trên toàn thế giới gồm quá trình triển khai và đánh giá hệ thống quản lý nhằm đề cao những mô hình lao động được xã hội chấp nhận và mang lại hiệu quả cho chuỗi nhà cung ứng.