ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

Đăng ký bản quyền tác giả

  • Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả

    Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả

Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. Các chủ thể đã tích cực sử dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, trong đó có việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
Đăng ký bản quyền tác giả ở đâu rẻ và ở đâu uy tín nhất?
Đăng ký bản quyền tác giả ở đâu rẻ và uy tín nhất? Là câu hỏi mà các doanh nghiệp đặt ra khi tìm kiếm một dịch vụ để đăng ký bản quyền tác giả cho mình. Một dịch vụ đạt được câu hỏi đó phải là: uy tín – chất lượng – nhanh chóng – chính xác và đem lại sự hài lòng cho khách hàng sau khi hoàn tất sự hợp tác
Hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả tại TP HCM
Việc đăng ký bản quyền tác giả là cách nhanh nhất giúp bạn bảo vệ bản quyền của tài sản trí tuệ. Giấy chứng nhận bản quyền tác giả là rất quan trọng bởi nó tránh làm phát sinh những tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm
Tại sao bạn nên đăng ký bản quyền tác giả? Đăng ký bản quyền tác giả ở đâu?
Đăng ký bản quyền tác giả là một trong những bước quan trọng trong việc bảo hộ tác phẩm, đây là việc làm tuy nhỏ nhưng nó mang lại giá trị khá to lớn cho mỗi doanh nghiệp, cá nhân vừa và nhỏ. Các sản phẩm ý tưởng của bạn khi có bản quyền sẽ luôn được bảo hộ về quyền sở hữu và không bị xâm phạm.
Quy định về quyền tác giả, tác phẩm tại Cục Bản quyền
Quyền tác giả là quyền mà pháp luật ban cho người đã sáng tạo ra tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, phần mềm máy tính)
Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm, ý tưởng kinh doanh, thiết kê bao bì
Phần mềm máy tính hay gọi tắt là Phần mềm là một tập hợp những câu lệnh hoặc chỉ thị được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định, và các dữ liệu hay tài liệu liên quan nhằm tự động thực hiện một số nhiệm vụ hay chức năng hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó
Thủ tuc đăng ký bản quyền tác phẩm văn học, bài hát, thơ, truyện, kịch bản
Tác phẩm văn học là công trình nghệ thuật ngôn từ, kết quả của tiến trình lao động nghệ thuật của cá nhân nhà văn hoặc kết quả của nỗ lực sáng tác tập thể. Tác phẩm văn học có thể tồn tại dưới phương diện là ngôn bản truyền miệng hoặc hình thức văn bản được ghi lại bằng văn tự cụ thể; có thể được tạo thành bằng văn vần (và thơ) hoặc văn xuôi; và được xếp vào các thể loại nhất định. Để bảo hộ đứa con tinh thần các tác giả nên đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm văn học của mình.