ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

Doanh nghiệp được những gì khi xây dựng và áp dụng ISO 14001

26/04/2017    4.85/5 trong 13 lượt 
Doanh nghiệp được những gì khi xây dựng và áp dụng ISO 14001
Bài toán để ngăn chặn là gì ? thiết kế các thiết bị các công nghệ ngăn cản sự ô nhiễm môi trường, phải chồng cây xanh, phải không chặt phá rừng … đặt lên trên tất cả yếu tố này đó là “ý thức” của tất cả mọi người trong ngôi nhà chung “hướng về môi trường”, chỉ khi đó chúng ta mới tạm giải quyết triệt để vấn đề môi trường.
ISO 14000 một nghành khoa học về quản lý môi trường dành riêng cho các tổ chức, các doanh nghiệp với hai khía cạnh về môi trường, khía cạnh thứ nhất là làm giảm, ngăn ngừa, kiểm soát được các vấn đề ô nhiễm đối với môi trường, khía cạnh thứ hai kiểm soát được việc sử dụng tài nguyên – nếu nhìn trước mắt thì đây cũng là vấn đề quan tâm của các  Nhà quản lý – đó là sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sử dụng – “giảm được chi phí”

1. Lợi ích khi doanh nghiệp xây dựng và áp dụng ISO 14001

Qua nhiều nghiên cứu đã ghi nhận những lợi ích đáng kể đối với các doanh nghiệp thông qua việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo các yêu cầu của tiêu chuẩn. Những lợi ích trước mắt cũng như lâu dài mà doanh nghiệp thu được, trong đó phải kể tới:
- Thu hút thêm thị trường mới
- Giảm thiểu chi phí về năng lượng và nguyên vật liệu
- Hạn chế rủi ro, tiết kiệm chi phí thanh tra.
- Phòng ngừa các tai nạn về môi trường nhằm bảo vệ thương hiệu.
- Bảo đảm việc tuân thủ các văn bản pháp quy về môi trường.
- Góp phần nâng cao năng xuất và hiệu quả kinh tế.
- Tăng cường uy tín đối với khách hàng và xã hội.
- Tăng cường nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ công nhân viên.
- Tăng cường hiệu quả của công tác quản lý thông qua quá trình liên tục cải tiên
- Hệ thống ISO 14001 được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín của mình.

2. Các bước thực hiện ISO 14001

- Xác định nhu cầu của doanh nghiệp.
- Khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng và tác động môi trường của doanh nghiệp.
- Thành lập Ban môi trường và ban dự án ISO.
- Thống nhất chương trình hành động.
- Tiến hành đào tạo ISO 14001 cho ban ISO và các cán bộ chủ chốt tham gia dự án.
- Hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu.
- Xây dựng hệ thống tài liệu, thủ tục.
- Đánh giá, sửa chữa, phê duyệt tài liệu, thủ tục.
- Triển khai vận hành hệ thống theo tài liệu biên soạn và hướng dẫn của chuyên gia tư vấn.
- Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ.
- Tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống.
- Thu thập thông tin và chọn nơi đánh giá chứng nhận.
- Đánh giá thử hệ thống.
- Hoàn chỉnh hệ thống, chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận.
- Đánh giá chứng nhận,
- Hướng dẫn duy trì và cải tiến hệ thống sau chứng nhận

4. Điều kiện cần để áp dụng ISO 14001 

Định hướng và quyết tâm của lãnh đạo doanh nghiệp

- Tìm hiểu và nắm vững nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 14001.
- Xác định yêu cầu của tiêu chuẩn và mức độ đáp ứng của doanh nghiệp.
- Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 14001.
- Hoạch định chính sách, mục tiêu và cam kết về môi trường.
- Cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để đào tạo và triển khai.

Thành viên của Doanh nghiệp – Yếu tố quyết định

- Hiểu được ý nghĩa, mục đích của quản lý môi trường.
- Ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc được giao.
- Chấp hành nghiêm chỉnh các qui định đối với công việc cụ thể.

Trình độ công nghệ, thiết bị

- Có khả năng kiểm soát các thông số ảnh hưởng đến môi trường.
- Đáp ứng các qui định của nhà nước, của ngành.

Chuyên gia tư vấn

- Có khả năng và kinh nghiệm trong triển khai tư vấn áp dụng ISO 14001.
- Có công nghệ tư vấn bài bản, chuyên nghiệp, phù hợp, hiệu quả và có tính thuyết phục.
- Có lực lượng chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực về Môi trường.

5. Những khó khăn thường gặp khi triển khai áp dụng ISO 14001

Hiện nay mức độ tiếp cận tiêu chuẩn ISO 14001 ở Việt Nam tương đối rộng rãi và phổ biến tuy nhiên để tiến hành thực hiện thì vẫn còn một số bất cập và một số điểm cần lưu ý:
- Hầu hết các doanh nghiệp tuy ít nhiều quan tâm đến môi trường nhưng chưa thực hiện quản lý theo hệ thống.
- Các cơ sở sản xuất phần lớn còn đang phải đương đầu với những khó khăn về sản xuất, kinh doanh cơ sở của mình.
- Trình độ quản lý, công nghệ chưa cao.
- Kiến thức về quản lý môi trường của doanh nghiệp còn hạn chế.
- Kinh phí cho việc triển khai áp dụng còn khá cao.
 Tuy nhiên nếu các doanh nghiệp đã nhận thức được vấn đề môi trường đang trở nên ngày càng bức bách và ngày càng có những yêu cầu trực tiếp từ đối tác khách hàng và người tiêu dùng về việc bảo vệ môi trường. ISO 14001 là một giải pháp chiến lược để các doanh nghiệp suy nghĩ và đưa ra quyết định. Có thể nói ISO 14001 là biện pháp hữu hiệu mang tính lâu dài cho các doanh nghiệp mặc dù phải có đầu tư ban đầu cho việc thiết lập hệ thống
ATV Media