ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

Đối tượng được phép bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

04/05/2017    4.72/5 trong 7 lượt 
Đối tượng được phép bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ, hay có khi còn gọi là tài sản trí tuệ, là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó có thể là tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, v.v… Quyền sở hữu trí tuệ là các quyền đối với những sản phẩm sáng tạo nói trên.

1. Theo quy định của nhà nước, căn cứ theo điều 3, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

- Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.
- Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.
- Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là giống cây trồng và vật liệu nhân giống.
- Đăng ký xác lập quyền các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài

2. Đại diện và tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc xác lập quyền đối với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

- Đánh giá khả năng đăng ký xác lập quyền
- Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.
- Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.
- Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp,  nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý.
- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.
- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.
- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ sáng  chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ.
- Đại diện và tư vấn cho khách hàng liên quan đến duy trì hiệu lực đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý
Sau khi đọc bài viết chúng tôi hy vọng các bạn đọc hiểu rõ về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, để thực hiện nhanh chóng thủ tục xin cấp đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ
ATV Media