ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

Giới thiệu tiêu chuẩn SA 8000 - Trách nhiệm xã hội cho người lao động

27/04/2017    4.76/5 trong 8 lượt 
Giới thiệu tiêu chuẩn SA 8000 - Trách nhiệm xã hội cho người lao động
SA8000 là tiêu chuẩn đầu tiên được áp dụng để đánh giá các vấn đề trách nhiệm xã hội. Tiêu chuẩn này được xây dựng theo cấu trúc tiêu chuẩn ISO 9001/ISO 14001, các Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tuyên bố Liên Hiệp Quốc về Quyền Con Người và Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em. Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA8000 được công nhận trên toàn thế giới gồm quá trình triển khai và đánh giá hệ thống quản lý nhằm đề cao những mô hình lao động được xã hội chấp nhận và mang lại hiệu quả cho chuỗi nhà cung ứng.

1. Nâng cao uy tín doanh nghiệp qua sự quan tâm đến trách nhiệm xã hội

Môi trường kinh tế toàn cầu hiện nay luôn khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp quan tâm đến những tác động toàn diện về mặt đạo đức và xã hội trong hoạt động kinh doanh và trong các chính sách được hoạch định. Một tổ chức doanh nghiệp nếu chứng tỏ được tinh thần trách nhiệm xã hội và đạo đức càng nhiều thì càng dễ dàng chiếm được ưu thế cạnh tranh và niềm tin của đối tác, khách hàng, cộng đồng địa phương và người tiêu dùng.
Các vấn đề xã hội đang được quan tâm như lao động trẻ em, lao động cưỡng bức và phân biệt đối xử,… đòi hỏi các tổ chức doanh nghiệp không những lưu ý đến pham vi ảnh hưởng trực tiếp của riêng doanh nghiệp mà còn cả phạm vi ảnh hưởng gián tiếp thông qua cả chuỗi nhà cung ứng của họ. Do vậy các doanh nghiệp cần hiểu và nhận ra được giá trị của hoạt động kiểm tra, giám sát các vấn đề trách nhiệm xã hội của bên thứ ba độc lập.

2. Nội dung của Tiêu chuần SA8000 là gì?

SA8000 là tiêu chuẩn đầu tiên được áp dụng để đánh giá các vấn đề trách nhiệm xã hội. Tiêu chuẩn này được xây dựng theo cấu trúc tiêu chuẩn ISO 9001/ISO 14001, các Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tuyên bố Liên Hiệp Quốc về Quyền Con Người và Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em. Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA8000 được công nhận trên toàn thế giới gồm quá trình triển khai và đánh giá hệ thống quản lý nhằm đề cao những mô hình lao động được xã hội chấp nhận và mang lại hiệu quả cho chuỗi nhà cung ứng.

3. Các lợi ích khi doanh nghiệp xây dựng SA 8000

- Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp
- Tạo lòng tin đối với khách hàng khi quyết định sản phẩm
- Tạo ra sự tin tưởng cao hơn rằng các sản phẩm được tạo ra trong một môi trường làm việc an toàn và công bằng
- Cải thiện điều kiện môi trường lao động và duy trì nguồn nhân lực
- Đẩy mạnh việc thực hiện và quản lý nhà cung cấp tuân thủ yêu cầu pháp luật
- Nâng cao nhận thức của nhân viên về quyền của người lao động
- Đảm bảo cho người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, sức khoẻ và môi trường.
- Giúp công ty tuân thủ các yêu cầu pháp luật hiện hànhxây dựng SA 8000

* Doanh nghiệp với khách hàng

- Nếu doanh nghiệp đã có các thủ tục giám sát nhằm đảm bảo các sản phẩm của mình được bán ra đứng tên và nhãn mác được tạo ra đáp ứng với mong đợi của khách hàng, thì tiêu chuẩn này sẽ có hỗ trợ làm giảm thiểu chi phí giám sát.
- Tạo ra sự tin tưởng cao hơn rằng các sản phẩm và dịch vụ được tạo ra trong một môi  trường làm việc an toàn và công bằng. Các yêu cầu cải tiến liên tục và sự cần thiết tiến hành đánh giá định kỳ của bên Thứ Ba là cơ sở để nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp.

* Doanh nghiệp với nhà cung cấp

- Áp dụng SA 8000 cung cấp cơ hội để đạt được lợi thế cạnh tranh, thu hút nhiều khách hàng hơn và xâm nhập được vào thị trường mới, đồng thời đem lại cho Công ty cũng như các nhà quản lý "Sự yên tâm về trách nhiệm xã hội" 
- Áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 có thể giúp giảm chi phí quản lý các yêu cầu xã hội khác nhau.
- Tạo cho Công ty một chỗ đứng tốt hơn trong thị trường lao động. Cam kết rõ ràng về các chuẩn mực đạo đức và xã hội giúp cho Công ty có thể dễ dàng thu hút được các nhân viên được đào tạo và có kỹ năng.
- Cam kết của Công ty về phúc lợi cho người lao động sẽ làm tăng lòng trung thành và cam kết của họ đối với Công ty. Điều này không những giúp Công ty tăng được năng suất mà còn có được mối quan hệ tốt hơn với khách hàng và có được các khách hàng trung thành.

4. Doanh nghiệp phải làm gì khi áp dụng SA 8000

- Xác định các yêu cầu của pháp luật liên quan đến lao động mà doanh nghiệp phải tuân thủ
- Thiết lập chính sách về trách nhiệm xã hội
- Cử đại diện chịu trách nhiệm về các vấn đề trách nhiệm xã hội
- Xác định trách nhiệm quyền hạn
- Thiết lập các thủ tục để đảm bảo các vấn đề tiêu chuẩn yêu cầu được xem xét và thực hiện
- Thực hiện đào tạo cho người lao động và các quyền và lợi ích của họ
- Giám sát việc thực hiện các thủ tục trên
- Kiểm soát các nhà thầu phụ để đảm bảo họ cũng tuân thủ các thủ tục trên
- Định kỳ thực hiện xem xét của lãnh đạo để có những cải tiến kịp thời
ATV Media