ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

Hình thức xử phạt cho các cơ sở sản xuất vẫn chưa xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

06/05/2017    4.76/5 trong 8 lượt 
Hình thức xử phạt cho các cơ sở sản xuất vẫn chưa xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Hiện nay nhiều cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm mọc ra như nấm, nhưng ít ai tự giác xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở của mình nếu không bị đoàn thanh tra an toàn thực phẩm yêu cầu
Tâm lý sản xuất chui, qua ngày nào hay ngày nấy của chủ doanh nghiệp dần dần trở thành thói quen, và tất nhiên họ đặt lợi nhuận của mình lên trên sự an toàn về sức khỏe của người sử dụng.
Chính vì lối suy nghĩ này đã dẫn đến trường hợp nhiều cơ sở chế biến phải bị phạt hành chính từ nhẹ đến nặng tùy theo mức độ vi phạm, nghiêm trọng hơn sẽ bị đóng cửa sản xuất nếu không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc đã xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng mặc nhiên không sản xuất, chế biến đúng ngành nghề đã xin.

I. Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về An Toàn Thực Phẩm

Để siết chặt hơn vấn đề này, ngày 14 tháng 11 năm 2013, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành nghị định số: 178/2013/NĐ-CP: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Trong đó, tại Chương I, Điều 4 của nghị định quy định mức phạt tiền vị phạm vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:
“Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.”

II. Xử Lý Vi Phạm Về Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm

Tại Chương 2, Mục 2, Điều 24 Quy định về việc xử lý vi phạm về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

1. Xử phạt đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của cấp xã theo một trong các mức sau đây:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn dưới 01 tháng;
b) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng;
c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng;
d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
đ) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm giả.

2. Xử phạt đối với hành vi sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của cấp huyện theo một trong các mức sau đây:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn dưới 01 tháng;
b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng;
c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng;
d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
đ) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm giả.

3. Xử phạt đối với hành vi sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của cấp tỉnh trở lên theo một trong các mức sau đây:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn dưới 01 tháng;
b) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng;
c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng;
d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm giả.”

Mức phạt này như lời cảnh tỉnh các cơ sở chế biến chưa thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, để đảm bảo chất lượng những sản phẩm cơ sở chế biến ra và quan trọng là đem niềm tin thương hiệu đến người tiêu dùng, các cơ sở hãy nhanh chóng xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm để tránh hậu quả nghiêm trọng ở hiện tại lẫn tương lai.
Lời cảnh báo dành cho các cơ sở sản xuất vẫn chưa xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
ATV Media