ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

Mức phạt về vi phạm ATTP và rút giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

03/05/2017    4.79/5 trong 9 lượt 
Mức phạt về vi phạm ATTP và rút giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Dựa theo luật An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2010 và nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT: Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Đối với các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất thực phẩm, việc được cấp giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên có một số trường hợp mà theo quy định Nhà nước Việt Nam là ngừng cấp giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm.
 
Dựa theo luật An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2010 và nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT: Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tại Chương 1, Điều 4

1. Các trường hợp thu hồi, ngưng cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống không hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống đã đăng ký.
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm.
- Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống tại cơ sở.

2. Cơ quan có chức năng thu hồi:

- Cơ quan cấp giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.
- Cơ quan có thẩm quyền cấp trên có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận do cơ quan cấp dưới cấp.

Việc cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hoạt động, sản xuất có liên quan đến thực phẩm nhằm mục đích gia tăng ý thức đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng con người. Thế nhưng nhiều cơ sở chỉ tuân thủ những quy định này lúc đoàn thanh tra An toàn vệ sinh thực phẩm xuống thẩm định, xong thì lại mặc nhiên sản xuất theo cách riêng của mình. Chính vì lẽ đó, Thông tư số 47/2014/TT-BYT được ban hành nhằm quy định các trường hợp bị thu hồi, ngưng cấp giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm đối với các chủ thể không tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm.
 
Vậy làm thế nào để tránh các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm, làm sao để ngay từ ban đầu cơ sở của bạn đạt tiêu chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật mà sau này không phải chỉnh sửa bất cứ điều gì

3. Mức phạt tiền khi không có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Khi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm thì mức phạt tiền sẽ không quan trọng bằng việc mất niềm tin vào người tiêu dùng và mất đi quyền được sản xuất kinh doanh thực phẩm. Không có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm có nhiều lý do, và lý do quan trọng nhất là doanh nghiệp không biết thủ tục để xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Khoản 1. Xử phạt đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của cấp xã theo một trong các mức sau đây:
c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng;
Khoản 2. Xử phạt đối với hành vi sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của cấp huyện theo một trong các mức sau đây:
c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng;
Khoản 3. Xử phạt đối với hành vi sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của cấp tỉnh trở lên theo một trong các mức sau đây:
c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng;
 
Chính vì thế việc xin và đăng kí giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm khi hoạt động buôn bán và kinh doanh là điều cần thiết và cực kì quan trọng. Và là điều bắt buộc dành cho các doanh nghiệp, cơ sở khi sản xuất hoặc kinh doanh các loại sản phẩm thực phẩmHãy hiểu rõ luật trước khi thực hiện một dự án để không gây ra trở ngại cho hoạt động của bản thân. Liên hệ ngay với ATV MEDIA để được hỗ trợ và tư vấn!
ATV Media