ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

Quy trình tư vấn trọn gói HACCP Codex tại ATV Media

25/04/2017    4.91/5 trong 33 lượt 
Quy trình tư vấn trọn gói HACCP Codex tại ATV Media
HACCP/ ISO 22000/ FSSC 22000 đã ra đời để can thiệp trong ngành thực phẩm, một hệ thống ngăn chặn và hơn nữa là phòng ngừa các mối nguy về mất an toàn thực phẩm có thề xảy ra.
HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế (CODEX) cũng khuyến cáo việc nên áp dụng HACCP kết hợp với việc duy trì điều kiện sản xuất (GMP) để nâng cao hiệu quả của việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. HACCP được giới thiệu trong tiêu chuẩn của CODEX mang số hiệu CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003, và tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam tương đương là TCVN 5603:2008.

I. LỢI ÍCH KHI DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG HACCP

Chứng tỏ cam kết của doanh nghiệp với các yêu cầu luật định;
Nâng cao thương hiệu, gia tăng niềm tin của khách hàng, người bán lẻ, các cơ quan chính quyền;

1. Về mặt thị trường:

- Nâng cao thương hiệu với việc được bên thứ ba chứng nhận sự phù hợp của hệ thống HACCP.
- Nâng cao sự tin cậy của người tiêu dùng với các sản phẩm của doanh nghiệp.
- Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của luật định và của xã hội.
- Giảm thiểu các yêu cầu với việc thanh kiểm tra của các đơn vị quản lý nhà nước.

2. Về mặt kinh tế:

- Giảm thiểu chi phí gắn liền với các rủi ro về việc thu hồi sản phẩm và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.
- Giảm thiểu chi phí tái chế và hủy sản phẩm nhờ cơ chế ngăn ngừa phát hiện các nguy cơ về an toàn thực phẩm từ sớm.

3. Về mặt quản lý rủi ro:

- Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra.
- Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm.
- Dễ dàng hơn trong làm việc với bảo hiểm về tổn thất và bồi thường.
- Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận

II. QUY TRÌNH TƯ VẤN HACCP TẠI ATV MEDIA

quy trinh chung nhan haccp

Bước 1: Khảo sát thực trạng tại đơn vị

ATV Media thành lập Ban tư vấn HACCP – gồm các chuyên gia có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.  Ban tư vấn HACCP tiến hành:
+  Xem xét cơ sở hạ tầng, nhân lực, quy trình sản xuất/ chế biến và kiểm soát chất lượng ATTP hiện tại;
+ Đánh giá mức độ đáp ứng hiện tại của cơ sở sản xuất thực phẩm so với các yêu cầu. Đánh giá này là nền tảng để hoạch định những thay đổi/ bổ sung của nguồn lực hiện tại;
+ Thảo luận mô hình và xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án nhằm đảm bảo kiểm soát các mối nguy hướng đến an toàn thực phẩm vào mọi thời điểm khi tiêu dùng.

Bước 2: Thành lập nhóm công tác HACCP

- Căn cứ tình hình đơn vị, Ban tư vấn HACCP hướng dẫn thành lập, phân công trách nhiệm lập nhóm quản lý ATTP và Trưởng nhóm ATTP thay mặt lãnh đạo đơn vị chỉ đạo áp dụng hệ thống theo HACCP và chịu trách nhiệm về lĩnh vực này.

Bước 3: Đào tạo nhận thức về HACCP

- Đào tạo về nhận thức, diễn giải các yêu cầu của HACCP các nhân sự liên quan;
- Chương trình đào tạo có thể tích hợp với các hệ thống khác (như ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001, …)
- Xác định các điểm kiểm soát tới hạn CCPs, thiết lập các ngưỡng tới hạn cho từng CCP và hệ thống giám sát cho từng CCP.

Bước 4: Đào tạo cách thức xây dựng Hệ thống văn bản; Xây dựng văn bản Hệ thống quản lý

- Đào tạo, hướng dẫn cách thức xây dựng Hệ thống văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP;
- Hỗ trợ xây dựng, góp ý các văn bản Hệ thống quản lý.

Bước 5: Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu

- Phổ biến hệ thống tài liệu để mọi nhân viên nhận thức đúng;
- Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn liên quan đến từng quy trình cụ thể;
- Hướng dẫn nhân viên thực hiện theo các tài liệu đã được phê duyệt;
- Giám sát áp dụng và xử lý các phản hồi để cải tiến.

Bước 6: Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ; Tiến hành đánh giá nội bộ

- Đào tạo kiến thức và kỹ năng đánh giá viên nội bộ. Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ;
- Tiến hành đánh giá nội bộ, thẩm định các kết quả kiểm tra xác nhận riêng lẻ, phân tích kết quả của các hoạt động kiểm tra xác nhận để xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và tiến hành các hoạt động khắc phục, phòng ngừa cần thiết.

Bước 7: Khắc phục sự KPH và thực hiện HĐKP&PN sau đánh giá nội bộ

- Tham gia cùng doanh nghiệp chuẩn bị và sẵn sàng cho đánh giá chứng nhận nhận;
- Hướng dẫn thực hiện các thủ tục khắc phục sau chứng nhận để cấp chứng chỉ.
- Hỗ trợ duy trì đánh giá nội bộ, xem xét hệ thống, rà soát và cải tiến tài liệu, tái đào tạo và đào tạo bổ sung sau chứng nhận.

Bước 8: Đánh giá chứng nhận (bên thứ 3)


Với đội ngũ chuyên gia tư vấn đa ngành, đa lĩnh vực, được đào tạo chuyên sâu; chúng tôi luôn thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng BẰNG năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp.
ATV Media tự hào là đơn vị tư vấn HACCP đáng tin cậy của các đối tác, tổ chức và doanh nghiệp
ATV Media