ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

Kết quả tìm kiếm "ohsas 18001"

Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn OHSAS 18000 - Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
Một doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 sẽ cung cấp niềm tin rằng đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về sức khỏe nghề nghiệp và có khả năng cung cấp một môi trường làm việc an toàn, tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác, đến người lao động trong doanh nghiệp và nhân viên của nhà thầu

Liên kết

Hotline tư vấn miễn phí 24/7
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Giấy phép quảng cáo Cục ATTP
Cấp giấy phép ATTP Cục VSATTP
Xác nhận Công bố - Cục ATTP
Viện kiểm nghiệm ATTP quốc gia
Trung tâm Đo lường chất lượng 3
Cục SHTT Việt Nam
Cục Bản quyền Việt Nam
Tổ chức chứng nhận ICA Việt Nam
Tổ chức ACM Vương quốc Anh
Sở Công thương HCM
Sở Nông nghiệp HCM
Chi cục ATTP HCM
Cục đo lường chất lượng Việt Nam
Sở kế hoạch Đầu tư HCM
Tra cứu Doanh nghiệp
Kiểm nghiệm định kỳ thực phẩm
Quy chuẩn Quốc gia - QCVN