ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

Tại sao doanh nghiệp nên chọn ISO 9001:2015 là một giải pháp cần thiết?

25/04/2017    4.38/5 trong 20 lượt 
Tại sao doanh nghiệp nên chọn ISO 9001:2015 là một giải pháp cần thiết?
Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 mang lại những tác dụng to lớn góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của mỗi doanh nghiệp. Với tư cách là một nhà quản trị hoặc một người lãnh đạo luôn mong muốn “thay máu” đơn vị của mình thì đã đến để chúng ta triển khai ISO 9001. Nhưng bằng cách nào đây?

I. SỨC CẠNH TRANH

Những doanh nghiệp chú trọng đến vấn đề chất lượng hiện nay là những doanh nghiệp thành công trên thị trường. Những tiêu chí để tạo nên sức cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm giá cả, chất lượng, dịch vụ hậu mãi. Quan trọng hơn cả vẫn là chất lượng thỏa mãn khách hàng. Vì vậy việc lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 là một công cụ giúp doanh nghiệp tạo ra chất lượng dịch vụ tối ưu nhất.

II. GIẢI PHÁP TỐI ƯU

ISO 9001 là gì? Chứng nhận ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế và mọi hình thức hoạt động kinh doanh. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng (gồm tất cả những nguyên tắc cơ bản để thành công trong kinh doanh):  – Hướng đến khách hàng  – Sự lãnh đạo  – Sự tham gia của đội ngũ  – Cách tiếp cận theo quá trình  – Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý  – Cải tiến liên tục  – Quyết định dựa trên sự kiện  – Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp

III. LỢI ÍCH KHI DOANH NGHIỆP TIẾP CẬN ISO 9001:2015

* Đối với người lao động: 

- Được cung cấp phương pháp làm việc đúng ngay từ đầu;
- Được học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp;
- Phân định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn.

* Đối với tổ chức:

- Tạo nền móng cho sản phẩm có chất lượng;
- Tăng năng suất và giảm giá thành;
- Tăng năng lực cạnh tranh;
- Tăng uy tín và thương hiệu.

* Đối với khách hàng:

- Được cung cấp các sản phẩm dịch vụ đáp ứng các yêu cầu và vượt sự mong đợi.
- Được cung cấp các bằng chứng để củng cố niềm tin đối với chất lượng sản phẩm dịch vụ của tổ chức

* Phát triển bền vững:

- Chuyển đổi phương pháp quản lý từ “sự vụ” và “mệnh lệnh” sang theo quy trình và hệ thống trên cơ sở các trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp, chuẩn mực được quy định rõ ràng cho từng cấp, chức năng trong tổ chức,
- Hình thành các cam kết rõ ràng của lãnh đạo đối với lĩnh vực quản lý áp dụng tiêu chuẩn trên cơ sở thực hiện các trách nhiệm về chính sách, hoạch định, xem xét và thúc đẩy,
- Hỗ trợ quản lý tri thức thông qua việc chia sẻ và tiêu chuẩn hóa các tri thức, kinh nghiệm ở dạng các quy trình và hướng dẫn; từ đó chuyển các kinh nghiệm và tri thức cá nhân thành tài sản của Công ty

IV. CÁC KẾT QUẢ CỦA ÁP DỤNG HTQL THEO ISO

Khi triển khai xây dựng và áp dụng HTQL theo tiêu chuẩn, các tổ chức cần đạt được những kết quả cụ thể trong ba lĩnh vực:
- Hình thành và củng cố nhận thức về lĩnh vực quản lý và tiếp cận hệ thống trong quản lý, bao gồm nhận thức ở các cấp lãnh đạo tổ chức, cán bộ quản lý và nhân viên. Việc làm rõ và củng cố nhận thức thích hợp cho từng đối tượng là điều kiện cần cho việc triển khai chính sách và áp dụng các giải pháp tác nghiệp,
- Thiết lập và triển khai hệ thống đo lường kết quả trên cơ sở hình thành, triển khai chính sách (chất lượng, môi trường, an toàn, ….) và đo lường chiến lược (mục tiêu, chỉ tiêu) và đo lường tác nghiệp (kiểm tra/giám sát, đánh giá),
- Thiết lập, áp dụng và duy trì các biện pháp kiểm soát tác nghiệp (thường được văn bản hóa thông qua sổ tay, các quy trình, hướng dẫn, …) nhằm đảm bảo tính hiệu lực, nhất quán và liên tục trong hoạt động tác nghiệp.

V. CHI PHÍ HỢP LÝ:

Tổ chức tư vấn chứng nhận ATV Media không cạnh tranh về giá. Chúng tôi đề cao giá trị gia tăng về kiến thức, kinh nghiệm, cũng như lợi ích vô hình về mặt kinh tế mà chúng tôi mang lại cho bạn trong quá trình đánh giá chứng nhận.
ATV Media đã mang lại giá trị gia tăng cho các loại hình doanh nghiệp khi áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001
ATV Media