ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

Tiêu chuẩn HACCP trong công bố hợp quy thực phẩm

26/04/2017    4.79/5 trong 9 lượt 
Tiêu chuẩn HACCP trong công bố hợp quy thực phẩm
Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP /ISO 22000 / tương đương là một trong những yêu cầu về hồ sơ trong thủ tục công bố hợp quy thực phẩm

1. Lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng HACCP

* Chứng tỏ cam kết của doanh nghiệp với các yêu cầu luật định;
* Nâng cao thương hiệu, gia tăng niềm tin của khách hàng, người bán lẻ, các cơ quan chính quyền;

Về mặt thị trường:

* Nâng cao thương hiệu với việc được bên thứ ba chứng nhận sự phù hợp của hệ thống HACCP.
* Nâng cao sự tin cậy của người tiêu dùng với các sản phẩm của doanh nghiệp.
* Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của luật định và của xã hội.
* Giảm thiểu các yêu cầu với việc thanh kiểm tra của các đơn vị quản lý nhà nước.

Về mặt kinh tế:

* Giảm thiểu chi phí gắn liền với các rủi ro về việc thu hồi sản phẩm và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.
* Giảm thiểu chi phí tái chế và hủy sản phẩm nhờ cơ chế ngăn ngừa phát hiện các nguy cơ về an toàn thực phẩm từ sớm.

Về mặt quản lý rủi ro:

* Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra.
* Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm.
* Dễ dàng hơn trong làm việc với bảo hiểm về tổn thất và bồi thường.
* Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận

2. Lợi ích HACCP khi doanh nghiệp Công bố hợp quy cho các sản phẩm thực phẩm

- Có thể thấy,Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP / ISO 22000 / tương đương là một trong những yêu cầu về hồ sơ trong thủ tục công bố hợp quy thực phẩm, dù là công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức có chức năng được chỉ định hay kết quả tự đánh giá của cá nhân, tổ chức kinh doanh, sản xuất thực phẩm.
- Theo quy định của pháp luật hiện hành, những thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; phụ gia thực phẩm; vật liệu, dụng cụ, bao gói, chứa đựng thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy thực phẩm và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Chính vì vậy mà việc tìm hiểu về công cụ kiểm soát rủi ro HACCP – công cụ được thừa nhận trên toàn thế giới nhằm nhằm kiểm soát một cách chủ động các vấn đề an toàn thực phẩm là rất quan trọng đối với các chủ thể trong quan hệ pháp luật an toàn thực phẩm khi đưa sản phẩm của mình lưu thông trên thị trường.
- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, dịch: phân tích mối nguy và điểm kiểm soát trọng yếu)là hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa, thông qua nhận biết mối nguy để thực hiện mục đích bảo an toàn thực phẩm, thực hiện các biện pháp kiểm soát tại các điểm tới hạn và phòng ngừa. Các nguyên tắc của HACCP được thừa nhận và thực hiện thống nhất trên toàn thế giới. 7 nguyên tắc này có thể áp dụng trong việc phân phối, tiêu thụ của tất cả các ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống. Hơn nữa, các sản phẩm dù đang tiêu thụ trên thị trường hay các sản phẩm mới đều có thể được  tiêu chuẩn này áp dụng. Chứng chỉ trong hồ sơ công bố hợp quy thực phẩm cũng như thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm phải phù hợp với HACCP là một trong những yêu cầu của pháp luật an toàn thực phẩm hiện hành tại Việt Nam.
- HACCP đóng vai trò quan trọng với các tiêu chuẩn phù hợp được chứng nhận, một yếu tố quan trọng trong thương mại quốc tế thực phẩm. Có thể khẳng định rằng, tiêu chuẩn này đã hỗ trợmột phần không nhỏ cho thực hành sản xuất trong mọi lĩnh vực trong ngành công nghiệp thực phẩm và là nền tảng chính của luật pháp quốc tế.
ATV Media – cố vấn pháp lý hàng đầu của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên toàn quốc – sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng tư vấn thủ tục Công bố hợp quy thực phẩm, Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đồng thời xây dựng hồ sơ, đại diện quý khách hàng nộp hồ sơ tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Bộ Y tế và Sở Y tế. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể và chi tiết.
ATV Media