ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

Tư vấn chuyển đổi sang ISO 9001:2015

26/04/2017    4.56/5 trong 10 lượt 
Tư vấn chuyển đổi sang ISO 9001:2015
Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO - International Organization for Standardization) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Theo hướng dẫn của Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế (IAF), các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có 3 năm kể từ ngày tiêu chuẩn mới được ban hành để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Điều này có nghĩa giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chỉ có thể được cấp sau ngày 15/09/2015 và mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực sau ngày 14/09/2018.
Thông tin cần biết về việc áp dụng ISO 9001:2015 và quá trình chuyển đổi.

1. Về thời hạn áp dụng các tiêu chuẩn:

a) Đối với các tổ chức đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trước ngày 15/09/2015:

- Giấy chứng nhận vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực cho tới hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận.
- Trong thời hạn hiệu lực nêu trên, các tổ chức có thể đăng ký để được chứng nhận chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào bất kỳ thời điểm nào hoặc có thể lựa chọn để được đánh giá chuyển đổi trong lần đánh giá giám sát, trong lần đánh giá chứng nhận lại hoặc thông qua một cuộc đánh giá chuyển đổi riêng.

b) Đối với các tổ chức được chứng nhận trong khoảng thời gian chuyển đổi (từ 15/09/2015 đến hết 14/09/2018):

- Các tổ chức có thể lựa chọn chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, tuy nhiên giấy chứng nhận sẽ chỉ có hiệu lực tối đa là đến hết ngày 22/09/2018, trong thời gian chuyển đổi nêu trên có thể lựa chọn để chuyển đổi sang ISO 9001:2015 như hướng dẫn ở trên.
- Các tổ chức có thể lựa chọn chứng nhận theo ISO 9001:2015, thời gian có thể cấp chứng nhận theo phiên bản mới tùy thuộc vào từng tổ chức chứng nhận, tuy nhiên các Tổ chức chứng nhận sẽ không cấp được ngay chứng chỉ ISO 9001:2015 vì cần thời gian để Tổ chức công nhận đánh giá công nhận chuyển đổi cho Tổ chức chứng nhận theo phiên bản mới, UKAS không cho phép bất kỳ Tổ chức chứng nhận nào được ban hành chứng nhận cho khách hàng mà có công nhận của UKAS cho đến khi sớm nhất là tháng 1/2016.

c) Đối với các tổ chức được chứng nhận sau ngày 14/09/2018:

- Mọi hoạt động đánh giá chứng nhận sau thời điểm này đều phải theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sau thời điểm này sẽ trở thành lỗi thời.

2. Các bước chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Các tổ chức đã và đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cần lưu ý thực hiện những hoạt động sau:
- Mua tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ngay khi được bán, đăng ký để nhận miễn phí tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
- Đào tạo nhân sự cho doanh nghiệp hay tổ chức của bạn, chẳng hạn như nhóm chuyên gia đánh giá nội bộ và các nhân viên chịu trách nhiệm duy trì, thực hiện và phát triển hệ thống quản lý.
- Phân tích kỹ lưỡng những điểm mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng so với ISO ISO 9001:2015 sẽ giúp doanh nghiệp của bạn nắm bắt được những công việc cần phải triển khai.
- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi
- Cập nhật hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức để đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001:2015
- Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo ISO 9001:2015
- Đánh giá nội bộ theo phiên bản ISO 9001:2015
- Rà soát, khắc phục và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn mới.
- Liên hệ đăng ký chứng nhận với các Tổ chức chứng nhận;
 
ISO 9001: 2015 thay thế các phiên bản trước đó và tổ chức chứng nhận sẽ có tới ba năm để nâng cấp chứng nhận cho phiên bản mới.
ISO 9000:2015 đưa ra các khái niệm và ngôn ngữ sử dụng trong suốt bộ tiêu chuẩn ISO 9000, cũng đã được sửa đổi và phát hành.
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 sẽ mang lại cho doanh nghiệp một làn gió mới, nhằm tạo dựng lòng tin và không ngừng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. ATV Media mong muốn là đối tác xây dựng hệ thống quản lý cho Quý Doanh nghiệp. ATV Media là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực chất lượng, tuỳ thuộc vào quy mô và thực trạng của mỗi doanh nghiệp chúng tôi đưa ra giải pháp tối ưu nhất đem lại giá trị gia tăng cho từng doanh nghiệp.
 
ATV Media