ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

Xin giấy phép bán rượu nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh

06/05/2017    4.72/5 trong 7 lượt 
Xin giấy phép bán rượu nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh
Việc mua đi bán lại các sản phẩm rượu đã không còn xa lạ đối với các thương nhân kinh doanh rượu trên thị trường hiện nay. Các thương nhân muốn kinh doanh sản phẩm rượu đều phải xin một trong các loại giấy phép sau: giấy phép phân phối rượu, giấy phép bán buôn rượu hay giấy phép bán lẻ rượu.
Trong đó, giấy phép bán buôn rượu cho phép hoạt động mua sản phẩm rượu từ thương nhân phân phối rượu, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, để bán cho các thương nhân bán lẻ rượu.​

1. Phân Biệt Các Loại Giấy Phép Kinh Doanh Rượu

- Giấy phép phân phối rượu là giấy chứng nhận cho phép hoạt động mua sản phẩm rượu trực tiếp từ tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thương nhân nhập khẩu rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài để bán cho các thương nhân bán buôn rượu.
- Giấy phép bán buôn rượu là giấy chứng nhận cho phép hoạt động mua sản phẩm rượu từ thương nhân phân phối rượu, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, để bán cho các thương nhân bán lẻ rượu.
- Giấy phép bán lẻ rượu là giấy chứng nhận cho phép hoạt động mua rượu từ thương nhân bán buôn sản phẩm rượu để bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

2. Căn Cứ Pháp Lý Để Xin Giấy Phép Bán Buôn Rượu

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP: Nghị định về phân phối, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân phối, kinh doanh rượu.​​​

3. Hồ Sơ Đề Nghị Cấp Giấy Phép Bán Buôn Rượu

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu).
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (sử dụng tối thiểu là 01 năm)​.
- Giấy phép PCCC/Biên bản kiểm tra an toàn PCCC​.
- Giấy cam kết bảo vệ môi trường​.
- Danh sách các đơn vị bán lẻ rượu đã hoặc sẽ thuộc hệ thống bán buôn rượu (tối thiểu 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên)​, gồm:
+ Giấy phép kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu.
+ Giấy phép bán lẻ rượu (nếu đã kinh doanh).
- Giấy giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán rượu với đơn vị sản xuất/phân phối rượu (gồm giấy phép kinh doanh có ngành nghề + giấy phép phân phối/sản xuất rượu).
- Giấy chứng nhận công bố + hồ sơ công bố cho từng sản phẩm rượu​.
- Hồ sơ về phương tiện vận chuyển hoặc hợp đồng thuê xe vân tải (sử dụng tối thiểu là 01 năm, tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên)​.
- Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên​.
- Hồ sơ về kho hàng (nếu có thuê kho)​, gồm:
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc hợp đồng thuê kho (sử dụng tối thiểu là 01 năm, tổng diện tích 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên)​.
+ Giấy phép PCCC/Biên bản kiểm tra an toàn PCCC.
+ Giấy cam kết bảo vệ môi trường.

4. Thời Hạn Giải Quyết

- Hồ sơ hợp lệ: 15 ngày làm việc cấp giấy phép
- Hồ sơ không hợp lệ: Trong vòng 7 ngày sẽ có văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung để hoàn thiện hồ sơ
5. Cơ Quan Cấp Giấy Phép Bán Buôn Rượu
Sở Công Thương địa phương là cơ quan cấp giấy phép bán buôn rượu.

6. Thời Hạn Của Giấy Phép Bán Buôn Rượu

- Giấy phép bán buôn rượu có giá trị 5 năm.
- Trước thời điểm hết hiệu lực của giấp phép 30 ngày, thương nhân muốn tiếp tục kinh doanh sản phẩm rượu phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép bán buôn rượu.​
* Lưu ý: Rượu thuộc nhóm hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh, do đó mỗi thương nhân chỉ được cấp một loại giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (hoặc là giấy phép phân phối rượu, hoặc là giấy phép bán buôn rượu, hoặc là giấy phép bán lẻ rượu).

7. Nguyên tắc xác định số lượng giấy phép kinh doanh rượu trên địa bàn

Theo Khoản 1, Điều 18, Chương 3 của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu thì: Số lượng Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu được xác định trên nguyên tắc sau:
- Giấy phép phân phối rượu: không quá 01 giấy phép trên 400.000 dân (số dân trên cả nước)​.
- Giấy phép bán buôn rượu: không quá 01 giấy phép trên 100.000 dân (số dân trên địa bàn tỉnh).
- Giấy phép bán lẻ rượu: không quá 01 giấy phép trên 1.000 dân (số dân trên địa bàn một quận, huyện, thị xã);
ATV Media