Công bố chất lượng

ATV cung cấp dịch vụ làm thủ tục công bố các sản phẩm từ thực phẩm thường trong nước và nhập khẩu, TPCN trong nước và nhập khẩu, Mỹ phẩm trong nước và nhập khẩu, các hợp quy cho Đồ chơi trẻ em, vải...
ISO-Thủ tục công bố thực phẩm chức năng (TPCN) trong nước và nhập khẩu
Công bố thực phẩm chức năng (TPCN) trong nước và nhập khẩu là điều kiện bắt buộc khi lưu hành sản phẩm BVSK. Thông báo Hướng dẫn bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở...
ISO-Thủ tục công bố thực phẩm trong nước và nhập khẩu theo Nghị định 15/2018
Nghị định 15/2018 quy định rõ về Công bố sản phẩm hiện có 2 hình thức là đăng ký bản công bố sản phẩm và tự công bố sản phẩm. Tùy thuộc vào từng...
ISO-Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước trọn gói
Công bố mỹ phẩm nhập khẩu hay mỹ phẩm trong nước trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ là việc làm hết sức cần thiết, giúp khách hàng tin...
ISO-Dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm tại TP Hồ Chí Minh
Kiểm nghiệm thực phẩm là quá trình kiểm tra chất lượng thực phẩm, nhằm đảm bảo uy tín của nhà sản xuất cũng như đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Việc kiểm...
Liên hệ tư vấn miển phí
Giấy phép Quảng Cáo - Cục ATTP
Giấy phép ATTP - Cục ATP
Công bố TPCN Cục ATTP
Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cục Bản quyền tác giả
 CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (IP VIET NAM)
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Min
Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM