ISO-Thủ tục công bố hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16/2014/BXD

15/04/2020    4.440    4.89/5 trong 163 lượt 
ISO-Thủ tục công bố hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16/2014/BXD
Bộ Xây Dựng có ban hành QCVN16:2017/BXD kèm theo thông tư 15/2014/BXD nêu rõ các sản phẩm nằm trong danh mục hàng hóa vật liệu xây dựng bắt buộc phải làm chứng nhận hợp quy. Các sản phẩm trong nhóm vật liệu xây dựng đặc biệt và dùng cho các công trình lớn nên cần phải được đảm bảo để không ảnh hưởng đến công trình và gây nguy hiểm sau này.
- Theo thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 thì việc chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm. Công ty  VIETPAT là đơn vị chuyên Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy vật liệu xây dựng.
- QCVN 16:2014/ BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2014 và thay thế  QCVN 16:2011/BXD ban hành theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/08/2011 của Bộ xây dựng.

*** 10 nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc danh mục quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16/2014/BXD

- Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng
- Nhóm sản phẩm kính xây dựng
- Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa
- Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ
- Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe
- Nhóm sản phẩm gạch; gạch, đá ốp lát
- Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh
- Nhóm sản phẩm bê tông và vữa
- Nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi
- Nhóm sản phẩm vật liệu xây

I. CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÀ GÌ?

- Nếu là doanh nghiệp kinh doanh. Thì chắc bạn sẽ không thể không biết đến khái niệm hợp quy sản phẩm. Việc chứng nhận hợp quy sản phẩm; chính là việc xác nhận đối tượng của một hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn nào đó; có phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hay không.
- Để có thể thực hiện chứng nhận hợp quy phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật. Doanh nghiệp sẽ phải trải qua một quá trình đánh giá sự phù hợp của sản phẩm. Đánh giá sự phù hợp có nghĩa là việc xác định đối tượng; sản phẩm của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn và đối tượng, sản phẩm của hoạt động trong lĩnh vực. Tiêu chuẩn và đối tượng, sản phẩm của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn; có phù hợp với đặc tính kỹ thuật cũng như yêu cầu quản lý quy định trong quy chuẩn kỹ thuật; và tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng hay không.
- Từ các căn cứ đánh giá về sự phù hợp. Tổ chức chứng nhận sẽ cấp cho doanh nghiệp giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; hoặc chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn cho đối tượng đã được đánh giá; và được quyền sử dụng dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận trên sản phẩm; bao gói của sản phẩm đã được chứng nhận hợp chuẩn.

II. TẠI SAO DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG?

- Các sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy. Có ưu điểm nổi bật hơn hẳn so với các sản phẩm không được chứng nhận hợp quy. Việc thực hiện thủ tục công bố hợp quy của sản phẩm; sẽ thể hiện việc sản phẩm đó đã đáp ứng những chỉ tiêu chất lượng; an toàn vệ sinh và phù hợp với quy định trong quy chuẩn; tiêu chuẩn có liên quan khác. Điều này sẽ giúp tạo được lòng tin đối của khách hàng đối với nhà sản xuất. Đồng thời nâng cao sự uy tín của những nhà sản xuất, kinh doanh đó. Từ đó sẽ giúp cho nhà sản xuất có thể dễ dàng hơn trong việc mở rộng thị trường kinh doanh của mình. Và thuyết phục khách hàng chấp nhận sản phẩm mà mình cung cấp.
- Ngoài ra các sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy. Sẽ có ưu thế cạnh tranh hơn rất nhiều đối với các sản phẩm cùng loại. Mà không được chứng nhận và công bố hợp quy. Chính thế việc chứng nhận, công nhận hợp quy sẽ vừa giúp đảm bảo tuân thủ pháp luật vừa là công cụ hữu hiệu cho nhà sản xuất, kinh doanh. Chứng nhận hợp quy cho sản phẩm cũng là một cách để doanh nghiệp có thể kiểm soát quá trình sản xuất của mình, từ đó có thể giữ vững ổn định chất lượng, giảm thiểu lãng phí, cải tiến năng suất và giảm tỉ lệ sản phẩm bị phế phẩm

III. HỒ SƠ CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG:

- Bản công bố hợp quy;
- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (đặc điểm, tính năng, công dụng….);
- Kết quả thử nghiệm; Kết quả hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thí nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định.
- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001.
- Kế hoạch giám sát định kỳ.
- Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

*** Phương thức công bố hợp quy Vật liệu xây dựng:

Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD; đã quy định thì phương thức đánh giá công bố hợp quy sơn phù hợp tiêu chuẩn; được tiến hành bằng 2 phương thức phổ biến sau đây:
- Phương thức 5: Là phương thức được áp dụng cho sản phẩm sơn của những nhà sản xuất; đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho mình theo tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận hợp quy sơn sẽ có hiệu lực trong vòng 03 năm; đối với loại sơn được đánh giá mẫu và được giám sát hàng năm thông qua lấy mẫu sơn thử nghiệm tại nơi sản xuất hay trên thị  trường.
- Phương thức 7: Là Phương thức được áp dụng cho từng lô sản phẩm sơn nhập khẩu; trên cơ sở lấy mẫu đại diện của lô sản phẩm đó để thử nghiệm. Chứng nhận hợp quy sơn này sẽ chỉ có giá trị đối với lô sản phẩm được lấy mẫu thữ nghiệm.
Dịch vụ chứng nhận Hợp chuẩn hợp quy ATV MEDIA hỗ trợ tư vấn miễn phí, thực hiện hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn hợp quy Vật liệu xây dựng, Tư vấn làm xây dựng hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001 và nhiều dịch vụ chứng nhận liên quan khác.
Hãy gọi ngày cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và hưởng dịch vụ tốt nhất
hotline tư vấn miễn phí -atv media
ATV MEDIA