ISO-Thủ tục công bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy ăn theo QCVN 09:2015/BCT

15/04/2020    4.398    4.91/5 trong 118 lượt 
ISO-Thủ tục công bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy ăn theo QCVN 09:2015/BCT
Việc chứng nhận hợp quy khăn giấy và công bố hợp quy giấy vệ sinh; khăn giấy đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 12/12/2012.

I. CHỨNG NHẬN HỢP QUY KHĂN GIẤY LÀ GÌ?

- Theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 28/10/2015. Thông tư số 33/2016/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 23/12/2016; và Quy chuẩn Việt Nam QCVN 09:2015/BCT của Bộ Công thương. Những sản phẩm giấy vệ sinh, khăn giấy và giấy tissue; đều phải được thực hiện chứng nhận hợp quy; cũng như thực hiện công bố hợp quy. 
- Chứng nhận hợp quy khăn giấy theo Việt Nam Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT; là hoạt động nhằm đánh giá hệ thống sản xuất và thử nghiệm những chỉ tiêu của sản phẩm khăn giấy. So sánh với những tiêu chí của Hệ thống đảm bảo chất lượng; cũng như những tiêu chí về kỹ thuật được quy định tại Quy chuẩn Việt Nam QCVN 09:2015/BCT. Để kết luận sản phẩm khăn giấy này đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 09:2015/BCT hay không.

1. Đối tượng cần phải chứng nhận hợp quy khăn giấy đó chính là:

- Những tổ chức, cá nhân sản xuất và nhập khẩu khăn giấy.
- Những tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh sản phẩm khăn giấy tại Việt Nam.

2. Những loại giấy phải chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 09:2015/BCT đó là:

- Giấy tissue: Là dạng giấy đã được gia công tạo bề mặt giấy nhăn. Giấy tissue có thể bao gồm một hay nhiều lớp giấy có định lượng thấp. Loại giấy này thường được sử dụng để gia công khăn giấy.
- Khăn giấy: Sản phẩm này được làm từ giấy tissue với những kích thước khác nhau. Khăn giấy thường có màu trắng, được dập nổi và có in hình hoa văn. Mục đích sử dụng khăn giấy đó là làm sạch và hút thấm.
- Giấy vệ sinh: Giấy vệ sinh được làm từ giấy tissue ở dạng tờ hoặc dạng cuộn. Loại giấy này thường có màu trắng, ngoài ra nó cũng có thêm một vài màu khác hay có in các hình trang trí. Giấy vệ sinh có tính thấm hút khá tốt, vì thế chúng được dùng với mục đích vệ sinh.

II. THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỢP QUY KHĂN GIẤY - GIẤY VỆ SINH:

1. Đối vối sản phẩm nhập khẩu: Công bố hợp quy theo Phương thức 7

Đối với những sản phẩm khăn giấy nhập khẩu thì hồ sơ nhập khẩu cần chuẩn bị bao gồm: Contract, invoice, packing list, bill of lading, tờ khai hải quan và iso/CO/CQ (nếu có).

2. Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Công bố hợp quy theo Phương thức 5

- Đơn đăng ký chứng nhận hợp quy khăn giấy
- Bản sao chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy thành lập doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương

*** Quy trình đánh giá hợp quy theo Phương thức 5:

Những sản phẩm khăn giấy được sản xuất và gia công tại những cơ sở; doanh nghiệp có điều kiện đảm bảo chất lượng thì sẽ được đánh giá; và chứng nhận hợp quy theo phương thức 5. (được quy định tại Điều 5 – Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 12/12/2012). Những sản phẩm hàng hóa sau khi chứng nhận hợp quy khăn giấy theo phương thức 5; sẽ cần phải được công bố hợp quy.
Quy trình thực hiện như sau:
- Bước 1: Tiến hành đăng ký chứng nhận hợp quy khăn giấy; theo mẫu đăng ký chứng nhận của ATV MEDIA
- Bước 2: Tiến hành báo giá và ký kết hợp đồng
- Bước 3: ATV MEDIA sẽ tư vấn xây dựng cho khách hàng hệ thống đảm bảo chất lượng tại nhà máy; (nếu doanh nghiệp có ISO 9001 thì sẽ bỏ qua bước này)
- Bước 4: ATV MEDIA tiến hành đánh giá hợp quy khăn giấy tại nhà máy và lấy mẫu thử nghiệm sản phẩm
- Bước 5: Thẩm xét hồ sơ đánh giá chứng nhận hợp quy
- Bước 6: ACơ quan đánh giá cấp chứng nhận hợp quy khăn giấy
- Bước 7: Công bố hợp quy khăn giấy tại Sở Công thương

*** Quy trình đánh giá hợp quy theo Phương thức 7:

Sản phẩm khăn giấy chưa đủ điều kiện để đánh giá chứng nhận hợp quy; theo phương thức 5 theo quy định của pháp luật hiện hành; (bao gồm những sản phẩm sản xuất trong nước nhưng chưa được đánh giá theo phương thức 5 và những sản phẩm khăn giấy nhập khẩu theo lô hàng); phải được chứng nhận hợp quy giấy vệ sinh khăn giấy theo phương thức 7. Được quy định tại Điều 5 – Thông tư 28. Những sản phẩm khăn giấy sau khi chứng nhận hợp quy theo phương thức 7. Sẽ phải được công bố hợp quy. Đối với những sản phẩm nhập khẩu theo lô hàng thì không cần phải công bố hợp quy.
Chứng nhận hợp quy khăn giấy theo phương thức 7; sẽ chỉ có giá trị đối với lô hàng khăn giấy được đánh giá chứng nhận.
Quy trình thực hiện như sau:
- Bước 1: Tiến hành đăng ký chứng nhận hợp quy khăn giấy theo mẫu đăng ký chứng nhận của Cơ quan đánh giá
- Bước 2: Đối với lô hàng nhập khẩu thì doanh nghiệp nhập khẩu khăn giấy sẽ đăng ký thủ tục kiểm tra chất lượng với cơ quan Hải quan
- Bước 3: ATV MEDIA tiến hành đánh giá hợp quy khăn giấy; và lấy mẫu thử nghiệm sản phẩm (mẫu khăn giấy có thể lấy tại cảng hay ngay tại kho hàng)
- Bước 4: Cơ quan đánh giá cấp chứng nhận hợp quy khăn giấy

III. ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM TẠI BỘ CÔNG THƯƠNG:

Theo như quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 12/12/2012 thì thủ tục công bố hợp quy khăn giấy được thực hiện như sau:
- Bước 1: Thực hiện chứng nhận hợp quy khăn giấy theo các bước trên.
- Bước 2: Sau khi đã nhận được chứng nhận hợp quy khăn giấy của ATV MEDIA, doanh nghiệp phải hoàn tất toàn bộ hồ sơ để thực hiện Công bố hợp quy khăn giấy tại Sở Công thương – nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Hồ sơ công bố hợp quy khăn giấy bao gồm:
* Bản sao công chứng chứng nhận hợp quy khăn giấy
* Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
* Bản chính bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.
- Doanh nghiệp hoàn tất bộ hồ sơ trên và đến văn phòng 1 cửa của Sở Công thương để nội hồ sơ. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, nếu không đầy đủ thì Sở công thương sẽ thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ bằng văn bản trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Sở Công thương sẽ có thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy khăn giấy cho doanh nghiệp. Và doanh nghiệp đã có thể phát hành sản phẩm của mình ra thị trường và đến tay người tiêu dùng
hotline tư vấn miễn phí -atv media
ATV MEDIA