ISO-Chứng nhận tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2015 trọn gói tại TP. HCM

06/04/2020    1.425    4.91/5 trong 52 lượt 
ISO-Chứng nhận tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2015 trọn gói tại TP. HCM
Tại TP. HCM ATV MEDIA giới thiệu quy trình tư vấn và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015 hay còn gọi là Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

I. HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN ISO 14001 LÀ GÌ?

- ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường. ISO 14001 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. ISO 14001 nhằm giúp các doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường. Cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường. Bao gồm: hệ thống quản lý môi trường. Đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính…
- Ngày 14/09/2015 tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015.  ISO 14001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001:2004.
- ISO 14001:2015  yêu cầu DN nắm bắt được thực trạng của mình nhằm quản lý  rủi ro tốt hơn. Bên cạnh đó, ISO 14001:2015 cũng chú trọng hơn tới vai trò của lãnh đạo đối với doanh nghiệp trong công tác quản lý môi trường. Ngoài ra, sẽ có sự thay đổi theo hướng nâng cao hiệu quả môi trường bên cạnh việc cải tiến hệ thống quản lý.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 14001

- Hoạt động đào tạo, tư vấn theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có thể áp dụng cho tất cả tổ chức không phân biệt loại hình,quy mô, mức độ phức tạp hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Tổ chức cần xác định bổ sung các yêu cầu của khách hàng, đối tác và sản phẩm, dịch vụ của mình trong chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng toàn cầu, kể cả các yêu cầu của pháp luật.
- Thời gian áp dụng HTQLMT ISO 14001:2015 phụ thuộc vào loại hình, quy mô, mức độ phức tạp hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp của tổ chức. Tổ chức cần xác định trong khoảng thời gian hợp lý đủ để hệ thống quản lý môi trường áp dụng được kiểm tra, đánh giá phù hợp và đáp ứng với các yêu cầu.

III. LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG ISO 14001 CHO DOANH NGHIỆP:

- Thỏa mãn khách hàng
- Đáp ứng các yêu cầu pháp luật về chất lượng & an toàn sản phẩm
- Giảm chi phí hoạt động
- Cải thiện mối quan hệ với các bên quan tâm
- Quản lý hiệu quả các rủi ro về chất lượng & an toàn sản phẩm
- Chứng minh sự tin cậy thông qua đánh giá chứng nhận độc lập
- Nâng cao lợi thế kinh doanh, đặc biệt đối với các trường hợp tham gia đấu thầu.
- Cơ hội xâm nhập các thị trường yêu cầu chất lượng & an toàn cao.

IV. DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ISO 14001

- Chỉ định người đầu mối phụ trách công tác liên hệ, triển khai ISO tại đơn vị.
- Sắp xếp thời gian, nguồn lực cần thiết phối hợp trong các đợt làm việc của đoàn chuyên gia ATV MEDIA
- Phân công trách nhiệm các nhân sự thực hiện dự thảo, xây dựng hệ thống văn bản và thực hiện áp dụng.
Cải thiện một số điều kiện cơ sở hạ tầng nhà máy nhằm nâng cao hiệu suất quá trình, giảm thiểu các rủi ro.
- Phối hợp hiệu quả và tương tác thường xuyên với văn phòng ATV MEDIA để đảm bảo đáp ứng tiến độ đề ra

V. QUY TRÌNH TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ISO 14001

1. Xác nhận thông tin khách hàng: địa điểm, quy mô, phạm vi áp dụng.
2. Đánh giá điều kiện và bối cảnh của tổ chức (có thể thực hiện tại khảo sát thực tế cơ sở khách hàng).
3. Tiến hành khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO 14001:2015, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL.
4. Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản quy trình, hướng dẫn thực hiện ISO 14001:2015.
5. Hướng dẫn thực hiện áp dụng hệ thống văn bản quy trình và cách thức duy trì văn bản hồ sơ kết quả thực hiện.
6. Hướng dẫn đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, cách thức lập báo cáo phát hiện đánh giá.
7. Hướng dẫn biện pháp hành động khắc phục, phòng ngừa và giải quyết rủi ro.
8. Hướng dẫn hoàn thiện hệ thống văn bản chuẩn bị cho hoạt động đánh giá chứng nhận.
9. Đánh giá chứng nhận, hành động khắc phục sau chứng nhận và nhận giấy chứng chỉ ISO 14001:2015.

VI. BẢN QUYỀN TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ISO 13485 CỦA  ATV MEDIA:

- Hoạt động đào tạo, tư vấn triển khai áp dụng HTQLCL thiết bị y tế theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 của ATV MEDIA nhằm giúp cho khách hàng nắm chắc các khái niệm, thuật ngữ, các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của HTQLCL mà khách hàng áp dụng cho tổ chức của mình. Đoàn chuyên gia tư vấn ATV MEDIA sẽ tư vấn hướng dẫn cho quý khách hàng các kỹ năng xây dựng, thực hiện và áp dụng hệ thống văn bản, quy trình thủ tục bao gồm đầy đủ trong phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh thiết bị y tế của khách hàng đã đăng ký.
- Các chuyên gia của chúng tôi sẽ kiến nghị và đưa ra các đề xuất cho mỗi khách hàng về thông tin HTQLCL áp dụng được xác định dựa trên bối cảnh của tổ chức; xem xét đánh giá các quá trình hoạt động, các nguồn lực của tổ chức liên quan đến việc triển khai xây dựng, thực hiện và áp dụng hệ thống chất lượng nhằm giúp tổ chức đạt được các mục tiêu của mình.
- Trong quá trình triển khai thực hiện dịch vụ, chúng tôi luôn áp dụng nguyên tắc "GIẢI PHÁP TỐT NHẤT" để giải quyết các vấn đề và đưa ra giải pháp tư vấn quản lý toàn diện giúp khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong hệ thống quản lý một cách nhanh chóng, thích hợp hoặc những vấn đề khó khăn hơn mà tổ chức của bạn đang gặp phải.
- Ngoài ra hoạt động đào tạo, tư vấn của ATV MEDIA giúp cho khách hàng nắm chắc các yêu cầu cơ bản các điều khoản tiêu chuẩn HTQLCL ISO 14001:2015 để có thể đảm bảo năng lực thực hiện áp dụng một cách hiệu lực, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và sự lãng phí đồng thời thu được những giá trị lợi ích từ việc áp dụng HTQLCL, nâng cao hiệu suất các quá trình hoạt động trong tổ chức.

VII. CHỨNG NHẬN VÀ HIỆU LỰC CHỨNG NHẬN:

- Khách hàng sẽ được ATV MEDIA hỗ trợ các thủ tục đăng ký cho đến khi hoàn tất hoạt động đánh giá chứng nhận cấp chứng chỉ ISO 14001:2015 theo đúng thủ tục. 
- Khách hàng có thể lựa chọn một trong các dấu công nhận Quốc gia (VICAS) hoặc dấu công nhận Quốc tế (UKAS, ANAB, JAS-ANZ …) trên chứng chỉ ISO 14001:2015.
- Chứng chỉ ISO 14001:2015 có hiệu lực trong 3 năm và khách hàng sẽ được đánh giá giám sát 2 lần/ 3 năm để duy trì hiệu lực chứng chỉ đã được cấp.

Những câu hỏi thường gặp

1. Lợi ích chứng nhận hệ thống quản lý Môi trường phù hợp với tiêu chuẩn quản lý quốc tế ISO 14001:2015 là gì?

Trả lời:
- Tăng cường kiểm soát và quản lý khí thải, chất thải;
- Tránh và xử lý an toàn các vật liệu nguy hiểm hoặc có khả năng gây ô nhiễm;
- Giảm chất thải sinh ra;
- Cải tiến hiệu suất năng lượng và tiết kiệm chi phí;
- Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bao gồm nước, đất đai, khoáng sản quý;
- Một cách tiếp cận toàn diện để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;
- Hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí; Tăng khả năng sinh lời
- Theo đuổi các sáng kiến ​​về môi trường phù hợp với các ưu tiên kinh doanh.
- Gia tăng hình ảnh, Tiếp cận thị trường tốt hơn
- Cải thiện mối quan hệ với các bên liên quan, bên quan tâm (ví dụ: khách hàng, nhà quản lý, nhà đầu tư, công ty bảo hiểm, hàng xóm láng giềng...).

2. Thông tin cơ bản của ISO 14001:2015 là gì?

Trả lời:
- Bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 hướng đến sự phát triển bền vững thông qua việc giảm thiểu chất thải, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng. Một khi chất thải được giảm thiểu sẽ giúp giảm thiểu nước thỉa, các loại khí thải và chất thải rắn. Từ đó giúp ngăm ngừa được ô nhiễm môi trường xung quanh.
- ISO 14001:2015 còn là bằng chứng chứng minh thực tế cho tổ chức đáp ứng được những yêu cầu về luật pháp. Mang đến uy tín cho tổ chức từ đó là tấm vé thông hành xanh vào thị trường thế giới. Điều này sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh cho tổ chức và gia tăng thị phần hiện tại.
- Bên cạnh các yếu tố trên thì tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cũng giúp thỏa mãn nhu cầu của khách hàng nước ngoài và giúp xây dựng được niềm tin của các bên liên quan. Điều này rất có lợi với các tổ chức hướng đến việc xuất khẩu sang nước ngoài.
ATV MEDIA