dang ky tieu chuan iso 14001

ISO-Dịch vụ tư vấn ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý Môi trường hiệu quả
Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 như một biện pháp giúp doanh nghiệp khắc phục những vấn đề môi trường. Nếu doanh nghiệp bạn muốn hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường, hãy theo dõi bài viết này bởi chúng tôi sẽ tư vấn ISO 14001 cho các doanh nghiệp
ISO-Quy trình tư vấn ISO 14001:2015 trọn gói không phát sinh
ISO 14001: 2015 nên được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào muốn thiết lập, cải thiện hoặc duy trì hệ thống quản lý môi trường để phù hợp với các yêu cầu và chính sách môi trường đã thiết lập của mình
ISO-Doanh nghiệp nên áp dụng ISO 14001 để tăng lợi thế cạnh tranh hội nhập WTO
ISO 14001 cũng như các tiêu chuẩn quốc tế khác, có tính khái quát rất cao phù hợp với mọi loại hình tổ chức. Từ trường học, bệnh viện, tổ chức phi lợi nhuận đến những doanh nghiệp tư nhân cũng có thể áp dụng và triển khai tiêu chuẩn này, chỉ cần họ mong muốn cải tiến hệ thống quản lý môi trường là được.
ISO-Chứng nhận tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2015 trọn gói tại TP. HCM
Tại TP. HCM ATV MEDIA giới thiệu quy trình tư vấn và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015 hay còn gọi là Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015
Liên hệ tư vấn miển phí
Giấy phép Quảng Cáo - Cục ATTP
Giấy phép ATTP - Cục ATP
Công bố TPCN Cục ATTP
Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cục Bản quyền tác giả
 CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (IP VIET NAM)
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Min
Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM