ISO-Sự khác biệt cơ bản giữa hệ thống quản lý ATTP ISO 22000 và HACCP

05/04/2020    1.678    4.91/5 trong 25 lượt 
ISO-Sự khác biệt cơ bản giữa hệ thống quản lý ATTP ISO 22000 và HACCP
Bên cạnh thực tế, HACCP là một hệ thống an toàn thực phẩm và ISO 22000 là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, sự khác biệt giữa hai điều này bao gồm các thông tin dưới đây

I. TIÊU CHUẨN HACCP LÀ GÌ:

- Đối với những người không liên quan đến ngành công nghiệp thực phẩm, hệ thống HACCP và hệ thống HACCP nghe có vẻ giống nhau, nhưng thực tế thì chúng khác nhau.
- HACCP là một công cụ đánh giá mối nguy cụ thể trong ngành, tập trung vào việc ngăn ngừa các mối nguy hiểm hơn là kiểm tra các sản phẩm cuối cùng. Công cụ này có thể được áp dụng trong toàn bộ chuỗi thực phẩm từ sản xuất chính đến tiêu thụ cuối cùng.
- Điều này khác với hệ thống HACCP là Hệ thống An toàn Thực phẩm được công nhận trên toàn cầu. Hệ thống cho phép xác định và kiểm soát các mối nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình sản xuất thực phẩm. Nó tập trung vào việc ngăn ngừa các mối nguy tiềm ẩn bằng cách giám sát và kiểm soát chặt chẽ từng điểm kiểm soát quan trọng của quy trình sản xuất thực phẩm. Mặc dù hệ thống ban đầu bao gồm ba nguyên tắc, qua nhiều năm, nó đã được sửa đổi và nhiều thay đổi đã được thực hiện để đơn giản hóa và giúp việc thực hiện dễ dàng hơn. Khái niệm ban đầu về HACCP chưa bao giờ thay đổi.

Nguyên tắc ban đầu của HACCP là:

- Xác định và đánh giá các mối nguy liên quan đến sản phẩm thực phẩm;
- Xác định các điểm kiểm soát tới hạn để kiểm soát các mối nguy được xác định; và
- Thiết lập một hệ thống để giám sát các điểm kiểm soát tới hạn.
- Hiện tại, có năm bước sơ bộ và bảy nguyên tắc liên quan đến việc áp dụng hệ thống HACCP (xem A). Các bước sơ bộ là các bước bổ sung được Codex vạch ra, cần hoàn thành trước khi thực hiện bảy nguyên tắc của HACCP. Các bước này đảm bảo việc thiết lập, triển khai và quản lý hệ thống HACCP hiệu quả hơn

II. TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018 LÀ GÌ?

ISO 22000: 2005 áp dụng cách tiếp cận chuỗi thực phẩm đối với an toàn thực phẩm. Nó xác định một tập hợp các yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm chung không chỉ áp dụng cho các nhà sản xuất và sản xuất thực phẩm, mà còn cho tất cả các tổ chức tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm.
ISO 22000 quy định các yêu cầu đối với một FSMS kết hợp các yếu tố chính sau đây để đảm bảo an toàn thực phẩm dọc theo chuỗi thực phẩm:
- Giao tiếp tương tác. Truyền thông dọc theo chuỗi thực phẩm là điều cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các mối nguy hiểm an toàn thực phẩm có liên quan được xác định và kiểm soát đầy đủ tại mỗi bước trong chuỗi thực phẩm. Điều này ngụ ý sự giao tiếp giữa các tổ chức cả, thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi thức ăn.
- Hệ thống quản lý. ISO 22000 có thể được áp dụng độc lập với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác. Việc triển khai có thể được liên kết hoặc tích hợp với các yêu cầu hệ thống quản lý liên quan hiện có, trong khi các tổ chức có thể sử dụng (các) hệ thống quản lý hiện có để thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tuân thủ các yêu cầu của ISO 22000.
- Các nguyên tắc và chương trình tiên quyết của HACCP. ISO 22000 tích hợp các nguyên tắc của hệ thống Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát quan trọng (HACCP) và bằng các yêu cầu có thể kiểm toán được, nó kết hợp kế hoạch HACCP với các chương trình tiên quyết (PRP). Các chương trình tiên quyết bao gồm tất cả các điều kiện và hoạt động cơ bản cần thiết để duy trì môi trường vệ sinh trong toàn bộ chuỗi thực phẩm phù hợp cho việc sản xuất, xử lý và cung cấp các sản phẩm cuối cùng an toàn

III. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIÊU CHUẨN HACCP VÀ ISO 22000:

Bên cạnh thực tế, HACCP là một hệ thống an toàn thực phẩm và ISO 22000 là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm  , sự khác biệt giữa hai điều này bao gồm:
- ISO 22000 cho phép phát triển hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bởi các chuyên gia bên ngoài cho bất kỳ công ty nào và điều này bao gồm triển khai và xác minh tất cả hoặc một phần các hoạt động liên quan đến hệ thống.
- ISO 22000 cũng đề cập đến các thông lệ tốt trong các lĩnh vực và quy tắc vệ sinh chung được xuất bản bởi Codex Alimentarius.
- Bên cạnh giao tiếp nội bộ, giao tiếp bên ngoài cũng là điều kiện để thiết lập, thực hiện và cập nhật FSMS theo ISO 22000.
- ISO 22000 yêu cầu phân tích rủi ro để đánh giá từng mối nguy an toàn thực phẩm được xác định.
- ISO 22000 yêu cầu tài liệu về PRPs.
- HACCP sử dụng khái niệm truyền thống về phân chia các biện pháp kiểm soát thành hai nhóm: điều kiện tiên quyết và biện pháp được áp dụng tại các điểm kiểm soát quan trọng (ĐCSTQ). Trong trường hợp của ISO 22000, các khái niệm này được sắp xếp lại theo thứ tự hợp lý bằng cách thêm một nhóm các biện pháp kiểm soát có tên là các chương trình tiên quyết hoạt động (oPRPs).
- ISO 22000 yêu cầu hệ thống giám sát và lập kế hoạch hành động khắc phục cho các PRP hoạt động, như đối với các ĐCSTQ.
- ISO 22000 yêu cầu phân tích và cải thiện theo kết quả giám sát của oPRPs và kế hoạch HACCP.
- ISO 22000 cũng yêu cầu xem xét và xác định các thông số kỹ thuật, công thức và nguồn gốc cho đầu vào và sản phẩm cuối cùng.
- ISO 22000 phân tách và làm rõ các hoạt động xác minh và hoạt động xác nhận.
- Kiểm soát dị ứng là một chương trình tiên quyết bắt buộc trong ISO 22000; tuy nhiên nó không được đề cập trong HACCP.
- ISO 22000, các thuật ngữ mới đã được phát triển, chẳng hạn như sản phẩm có khả năng không an toàn, và thuật ngữ rút tiền trực tuyến cho các hoạt động thu hồi sản phẩm và hồi ức sản phẩm.
- ISO 22000 yêu cầu cải tiến và cập nhật liên tục hệ thống quản lý.

*** Phần kết luận

- Ngành công nghiệp thực phẩm trên toàn thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến an toàn thực phẩm. Nhiều nghiên cứu và nghiên cứu đã được thực hiện để xác định các rào cản chính đối với việc triển khai HACCP và ISO 22000. Do đó, phần lớn các nghiên cứu đã kết luận rằng việc thiếu hiểu biết về các quy trình quản lý an toàn thực phẩm và các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm khác là một trong những rào cản chính đối với việc thực hiện một FSMS hiệu quả và bền vững.
- PECB (Hội đồng đánh giá và chứng nhận chuyên nghiệp) là một tổ chức chứng nhận nhân sự cho một loạt các tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Nó cung cấp các dịch vụ đào tạo và chứng nhận ISO 22000 cho các chuyên gia muốn có kiến ​​thức toàn diện về các quy trình chính của một FSMS, các nhà quản lý dự án hoặc chuyên gia tư vấn muốn chuẩn bị và hỗ trợ một tổ chức trong việc thực hiện một FSMS, kiểm toán viên muốn thực hiện và lãnh đạo FSMS kiểm toán chứng nhận và nhân viên tham gia thực hiện tiêu chuẩn ISO 22000

IV. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, CHỨNG NHẬN ISO 22000

Các tổ chức, Doanh Nghiệp áp dụng ISO 22000:2018 cần thực hiện đầy đủ theo các bước sau:
- Triển khai nâng cấp nhà xưởng, nhà máy nhằm đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về vệ sinh ATTP.
- Triển khai tiến hành lập các thủ tục kiểm soát vệ sinh nhà xưởng, thiết bị và cá nhân.
- Lập bản mô tả sản phẩm.
- Bộ phận sản xuất cần lập sơ đồ dòng chảy tạo sản phẩm.
- Bộ phận sản xuất cần lập lưu đồ quá trình sản xuất
- Lập chính sách an toàn thực phẩm.
- Xác định các mối nguy.
- Xác định các biện pháp kiểm soát mối nguy.
- Thiết lập hệ thống tài liệu để hướng dẫn kiểm soát hoạt động.
- Tiến hành đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ cho cán bộ công nhân viên.
- Thực hiện đánh giá nội bộ.
- Thực hiện các hành động khắc phục phòng ngừa.
- Thực hiện xem xét của lãnh đạo.

V. LÝ DO CHỌN TỔ CHỨC TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ATV MEDIA:

- Dịch vụ tư vấn chứng nhận ATV MEDIA thực hiện đánh giá hệ thống quản lý một cách có hệ thống và độc lập để xác định những điểm mạnh và những vấn đề cần cải tiến.
- Dịch vụ tư vấn chứng nhận ATV MEDIA sử dụng lịch trình đánh giá được hoạch định sẵn để đảm bảo hệ thống quản lý đáp ứng các mục tiêu và thực hiện cải tiến liên tục đối với những vấn đề mấu chốt.
- Dịch vụ tư vấn chứng nhận ATV MEDIA có thể chứng nhận ISO 13485 kết hợp với hệ thống quản lý theo ISO 9001, mang lại những lợi ích thiết thực khác cho tổ chức doanh nghiệp.
tel tư vấn miễn phí iso

Những câu hỏi thường gặp

1. Doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống HACCP việc xây dựng ISO 22000 có rút ngắn được thời gian thực hiện?

Trả lời: Rút ngắn 50% thời gian triển khai

2. Công ty bạn có tư vấn ngoài giờ không?

Trả lời: Có, chúng tôi luôn sẳn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc khi bạn liên hệ với chúng tôi.

3. Tôi muốn đăng ký dùng dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO của bạn thì làm thế nào?

Trả lời: Bạn chỉ cần truy cập website www.tuvaniso.net để liên hệ với chúng tôi. Luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí quý vị thông tin cần thiết về Bộ tiêu chuẩn ISO
ATV MEDIA