ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

Mục đích quản lý Môi trường 14001 và điều kiện áp dụng

26/04/2017    4.79/5 trong 9 lượt 
Mục đích quản lý Môi trường 14001 và điều kiện áp dụng
Bằng cách lấy chứng chỉ đạt tiêu chuẩn ISO 14001, doanh nghiệp có thể chứng minh với các bên liên quan, khách hàng và nhân viên của mình rằng doanh nghiệp nhận thức được nghĩa vụ đối với môi trường và đang nỗ lực để giảm những tác động xấu tới môi trường.

1. Mục đích hệ thống quản lý môi trường

Việc thực hiện một hệ thống quản lý môi trường được qui định trong tiêu chuẩn ISO 14001 là nhằm đưa đến cải tiến kết quả hoạt động môi trường. Bởi vậy tiêu chuẩn ISO 14001 dựa trên cơ sở là tổ chức sẽ định kỳ xem xét và đánh giá hệ thống quản lý môi trường của mình nhằm xác định các cơ hội cho việc cải tiến và thực hiện chúng. Mức độ, phạm vi và khung thời gian của quá trình cải tiến liên tục được tổ chức xác định dựa trên khả năng kinh tế và tài chính khác. Những cải tiến đối với hệ thống quản lý môi trường của tổ chức là nhằm dẫn đến các cải tiến hơn nữa cho kết quả hoạt động môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu tổ chức

a) Thiết lập một chính sách môi trường thích hợp
b) Định rõ các khía cạnh môi trường nảy sinh từ các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ đã qua, hiện có hoặc dự kiến của doanh nghiệp nhằm xác định các tác động môi trường đáng kể
c) Định rõ các yêu cầu luật pháp thích hợp và các yêu cầu khác mà tổ chức tán thành tuân thủ
d) Định rõ các ưu tiên và đề ra các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường thích hợp
e) Thiết lập một cơ cấu và một (hoặc các) chương trình để thực hiện chính sách và đạt tới các mục tiêu và đáp ứng các chỉ tiêu môi trường
f) Tạo thuận lợi cho việc lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, các hành động khắc phục và phòng ngừa các hoạt động xem xét và đánh giá để đảm bảo phù hợp với chính sách và hệ thống quản lý môi trường vẫn thích ứng, và
g) Có khả năng thích nghi với mọi thay đổi
Một doanh nghiệp chưa có hệ thống quản lý môi trường thì khởi đầu nên xác lập tình hình môi trường hiện thời của mình bằng các biện pháp xem xét lại. Mục đích của việc xem xét này là để cân nhắc tất cả các khía cạnh môi trường của tổ chức như một cơ sở thiệt lập hệ thống quản lý môi trường.

Việc xem xét này bao gồm bốn lĩnh vực trọng tâm sau:

- Xác định các khía cạnh môi trường, bao gồm các khía cạnh liên quan đến các điều kiện tác nghiệp bình thường, các điều kiện bất thường kể cả bắt đầu và ngừng hoạt động và các tình trạng khẩn cấp và sự cố
- Xác định các yêu cầu luật pháp thích hợp và các yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ
- Kiểm tra thực tiễn các thủ tục quản lý môi trường hiện tại, bao gồm các hoạt động mua sắm và ký kết hợp đồng liên quan
- Đánh giá các tình trạng khẩn cấp và các sự cố trước đây.

2. Phiên bản hiện hành của tiêu chuẩn ISO 14001 là ISO 14001:2010. 

Phiên bản điều chỉnh này của ISO 14001 được ban hành để đảm bảo sự tương thích sau khi ban hành tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Tiêu chuẩn ISO 14001 đã được Việt Nam chấp thuận trở thành tiêu chuẩn quốc gia: TCVN ISO 14001:2010 Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng.
Đối tượng áp dụng iso 14001:
Tiêu chuẩn ISO 14001 hướng tới mọi loại hình tổ chức: kinh doanh, trường học, bệnh viện, các tổ chức phi lợi nhuận… có mong muốn thực hiện hoặc cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được tại các tổ chức sản xuất và dịch vụ, với các tổ chức kinh doanh cũng như phi lợi nhuận./.
 
Nếu quý doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu về tư vấn chứng nhận iso hãy liên hệ ngay với chúng tôi. ATV Media với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn iso, chứng nhận iso, ATV Media cam kết cung cấp cho khách hàng dịch vụ: Chuyên nghiệp - Hiệu quả
ATV Media