ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

Quy trình đơn giản xin giấy phép sản xuất rượu

06/05/2017    4.72/5 trong 7 lượt 
Quy trình đơn giản xin giấy phép sản xuất rượu
Khi cơ sở muốn sản xuất sản phẩm rượu, dù theo phương pháp thủ công như nồi (kháp) đồng, bồn lạnh,…hay sản xuất rượu trên dây chuyền công nghệ máy móc đều phải có giấy phép sản xuất rượu thì được hợp pháp sản xuất.
Quy trình đơn giản xin giấy phép sản xuất rượu

1. Phân Biệt Các Loại Giấy Phép Sản Phẩm Rượu

Giấy phép sản xuất rượu: Gồm có:
- “Sản xuất rượu thủ công” là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống như nồi (kháp) đồng, ống dẫn hơi rượu, bồn lạnh... quy mô nhỏ do hộ gia đình hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện.
- “Sản xuất rượu công nghiệp” là hoạt động sản xuất rượu trên dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp.​
- Giấy phép phân phối rượu là giấy chứng nhận cho phép hoạt động mua sản phẩm rượu trực tiếp từ tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thương nhân nhập khẩu rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài để bán cho các thương nhân bán buôn rượu.
- Giấy phép bán buôn rượu là giấy chứng nhận cho phép hoạt động mua sản phẩm rượu từ thương nhân phân phối rượu, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, để bán cho các thương nhân bán lẻ rượu.
- Giấy phép bán lẻ rượu là giấy chứng nhận cho phép hoạt động mua rượu từ thương nhân bán buôn sản phẩm rượu để bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

2. Căn Cứ Pháp Lý Để Xin Giấy Phép Sản xuất Rượu

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP: Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.​

3. Hồ Sơ Cấp Giấy Phép Sản Xuất Rượu 

- Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh sản xuất rượu hoặc đồ uống có cồn).
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.​
- Giấy tập huấn và khám sức khỏe của người tham gia trực tiếp sản xuất rượu.​
- Bằng cấp và hợp đồng lao động với cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn.​
- Giấy tiếp nhận công bố hợp quy và hồ sơ công bố cho từng sản phẩm rượu.​
- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam và bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất.​
- Giấy phép phòng cháy chữa cháy.​
- Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường.​

4. Đối với Dự án mới bắt đầu xây dựng:

Trước khi sản phẩm rượu được đưa ra thị trường, doanh nghiệp xin cấp giấy phép sản xuất rượu sẽ phải nộp bổ sung cho cơ quan cấp phép các giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
- Giấy tiếp nhận công bố hợp quy cho từng sản phẩm rượu.​
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.​
- Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề sản xuất rượu thủ công).
​- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
- Giấy tiếp nhận công bố hợp quy và hồ sơ công bố cho từng sản phẩm rượu.​
- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam và bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất.​

5. Thời Hạn Giải Quyết

Hồ sơ hợp lệ:
- Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp: 20 ngày cấp giấy phép.
- Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 15 ngày cấp giấy phép
Hồ sơ không hợp lệ:
- Trong vòng 7 ngày sẽ có văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung để hoàn thiện hồ sơ

6. Cơ Quan Cấp Giấy Phép Sản xuất Rượu

- Bộ Công Thương: cấp Giấy phép sản xuất rượu quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên.
- Sở Công Thương: cấp Giấy phép sản xuất rượu quy mô dưới 03 triệu lít/năm.​
- Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương (gọi chung là Phòng Công Thương) thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện: cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.​

7. Thời Hạn Của Giấy Phép Sản xuất Rượu

- Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có thời hạn 15 năm.
- Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh có thời hạn 05 năm​.
- Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, doanh nghiệp sản xuất rượu phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép để xem xét cấp lại.
ATV Media