ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

Quy trình tư vấn trọn gói ISO 9001:2015 tại ATV Media

24/04/2017    4.87/5 trong 22 lượt 
Quy trình tư vấn trọn gói ISO 9001:2015 tại ATV Media
Trung tâm tư vấn ATV Media cung cấp dịch vụ Tư vấn ISO 9001 chuyên nghiệp, đào tạo và xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015. ISO 9001 là một trong những tiêu chuẩn rộng rãi nhất được biết đến, được thực hiện bởi hơn 800.000 tổ chức tại 162 Quốc gia trên toàn cầu.
Tiêu chuẩn ISO 9001 đã trở thành một trong những tiêu chuẩn Quốc tế phổ biến nhất hiện nay liên quan tới với việc quản trị của doanh nghiệp về các khía cạnh chất lượng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ hướng tới sự hài lòng của khách hàng.

I. LỢI ÍCH MANG LẠI TỪ HỆ THỐNG ISO 9001:2015

- Tiêu chuẩn hóa toàn bộ hoạt động quản lý Chất lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp,
- Giảm tối đa các nguy cơ và các chi phí giải quyết các vụ bồi thường sự cố Chất lượng, các khoản phạt vi phạm pháp luật về Chất lượng,
- Tăng cường uy tín, sự tin cậy, hài lòng, tin tưởng của khách hàng và bên quan tâm đối với sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của doanh nghiệp,
- Cải thiện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giảm sai lỗi, lãng phí,
- Tạo khuôn khổ nền tảng cho việc triển khai và tích hợp các Hệ thống quản lý khác như quản lý môi trường, An toàn sức khỏe nghề nghiệp, Quản lý năng lượng, An toàn thực phẩm, …

II. QUY TRÌNH TƯ VẤN ISO 9001:2015 CỦA ATV MEDIA:

  ATV Media tiến hành thành lập ban tư vấn gồm các thành viên có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị (“Ban tư vấn ISO 9001:2015”). Ban tư vấn tiến hành:
quy trinh tu van iso 9001

* Bước 1: Khảo sát thực trạng tại đơn vị

- Làm rõ đặc tính lĩnh vực hoạt động và quy trình hoạt động hiện tại của đơn vị;
- Xác định bối cảnh, nhu cầu quản trị nội bộ;
- Xác định các rủi ro và cơ hội chính trong hoạt động chất lượng;
- Các biện pháp và hiệu lực các biện pháp kiểm soát hiện hành;
- Đề xuất các bổ sung/ thay đổi cần thiết của hệ thống hiện hành và thảo luận mô hình HTQLCL ISO 9001:2015;
- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án.

* Bước 2: Bổ nhiệm Đại điện lãnh đạo (QMR) và Ban ISO

- Căn cứ nhân lực hiện tại của đơn vị, hướng dẫn phân công trách nhiệm bổ nhiệm Đại điện lãnh về chất lượng đạo (QMR) và Ban ISO.

* Bước 3: Đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015

- Đào tạo về nhận thức và diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 các nhân sự liên quan;
- So sánh các điểm khác biệt của ISO 9001:2008 và 2015 (nếu cần);
- Đào tạo, hướng dẫn phân tích bối cảnh, quá trình, rủi ro và cơ hội.

* Bước 4: Đào tạo cách thức xây dựng Hệ thống văn bản; Xây dựng văn bản Hệ thống quản lý

- Đào tạo, hướng dẫn cách thức xây dựng Hệ thống văn bản đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
- Hỗ trợ xây dựng, góp ý các văn bản Hệ thống quản lý.

* Bước 5 : Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu

- Rà soát cấu trúc và ban hành Hệ thống tài liệu;
- Hướng dẫn áp dụng HTQLCL;
- Giám sát việc áp dụng và xử lý các phản hồi để cải tiến.

* Bước 6: Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ và tiến hành đánh giá nội bộ

- Diễn giải sâu hơn về tiêu chuẩn ISO 9001:2015; giúp họ hiểu rõ hơn thế nào là sự phù hợp/ không phù hợp trong kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chuẩn;
- Đào tạo những kỹ năng cần thiết (hoạch định, triển khai, đánh giá ….) để trở thành một chuyên gia đánh giá nội bộ;
- Tiến hành đánh giá nội bộ.

* Bước 7: Khắc phục sự KPH và thực hiện HĐKP&PN sau đánh giá nội bộ

- Hướng dẫn khắc phục và thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa đối với các điểm không phù hợp được phát hiện trong cuộc đánh giá nội bộ.

* Bước 8: Đánh giá chứng nhận (bên thứ 3)

- Gửi đơn Đăng ký chứng nhận và thống nhất ngày đánh giá của Tổ chức chứng nhận;
- Bên thứ ba tiến hành đánh giá tại đơn vị.

* Bước 9: Khắc phụ sự KPH và thực hiện HĐKP&PN

- “Ban tư vấn ISO 9001:2015” cùng tham gia và hướng dẫn khắc phục đối với các điểm không phù hợp được phát hiện bởi bên thứ 3.

* Bước 10: Nhận chứng chỉ ISO 9001:2015

- Tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho đơn vị.
- Tư vấn sẵn sàng hỗ trợ quý đơn vị trong việc vận hành và nâng cao tính hiệu lực của hệ thống.
Việc thực hiện, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.
Với đội ngũ chuyên gia tư vấn đa ngành, đa lĩnh vực, được đào tạo chuyên sâu; ATV Media luôn thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng bằng năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp.
 
ATV MEID tự hào là đơn vị tư vấn ISO 9001:2015 đáng tin cậy của các đối tác, tổ chức và doanh nghiệp
hotline tu van
ATV Media